november 12, 2015

Opdrachtgevers

 • Gemeente Rotterdam: interactieve beleidsontwikkeling ‘ouderenbeleid’
 • Gemeente Amstelveen: evaluatie ‘minimabeleid’
 • Deelgemeente Hoogvliet: interactieve beleidsontwikkeling ‘werkgelegenheidsbeleid’
 • Deelgemeente Hoek van Holland: interactieve beleidsontwikkeling ‘versterking lokale economie’
 • Rotterdam Airport: convenant ‘reductie geluidhinder’
 • Boumanhuis, Verslavingszorg Zuid Holland Zuid: ‘samenwerking in de verslavingszorg’
 • ABP Heerlen: teambuilding
 • NOB Hilversum: teambuilding en visieontwikkeling
 • Politie Haaglanden: assessments
 • Ministerie van VROM: interactieve beleidsontwikkeling ‘reductie niet-landbouw bestrijdingsmiddelen’
 • Ministerie van LNV: interactieve beleidsontwikkeling ‘biotechnologie’
 • Ministerie van Justitie: teambuilding en visieontwikkeling
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken: projectformulering ‘landbouwstreekontwikkeling Kenia’
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer: formulering veranderstrategie
 • Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam: managementtrainingen
 • Jeugdhulpverleningsinstituut De Mare Leiden: managementtrainingen
 • Jeugdhulpverleningsinstituut Bergse Bos Rotterdam: managementtrainingen
 • Bureau Jeugdzorg Noord Holland Noord: visieontwikkeling en management development
 • Nederlandse Vereniging van Afvalwaterbeheerders: visieontwikkeling, strategische conferentie
 • Hogeschool Zeeland: advisering curriculumontwikkeling
 • Universiteit Wageningen: coaching en mediation
 • Nederlandse Ambassades in Nairobi en Harare: projectadvisering ‘institutionele ontwikkeling’
 • PC Zorgalliantie (verzorgingshuizen in Amersfoort en Nijkerk): visieontwikkeling en veranderstrategie
 • Burgers Vanderwal schilders: communicatietraining, coaching en teambuilding
 • Waterschap Vallei & Eem: training feedback geven en ontvangen, teambuilding, mediation; projectleider cultuurontwikkeling
 • Waterschap Vallei en Veluwe: teambuilding, mediation, leanmanagement, bewijs van goede dienst
 • Stichting Utrechts Landschap: formulering beleid toezicht en handhaving
 • Waterschap Rivierenland: programmamanager HR; interim verandermanager team HR
 • QuaRijn Ouderenzorg: teamcoach/procesbegeleider zelfsturende teams
 • QuaRijn: interim manager van 2 verzorgingshuizen
 • lezingen in de VS, Engeland en Slowakije over interactieve beleidsontwikkeling en bestuurscommunicatie
 • diverse particuliere cliënten: coaching, counseling, relatietherapie